Forretningsudvalg

I forretningsudvalget sidder formændene for de tre udvalg, samt kasseren og revisoren. Forretningsudvalget kan betragtes som samlingen af alle udvalgene, der kan diskutere hvad der overordnet sker på kollegiet. Alle økonomiske beslutninger, i diverse udvalg, på over 5000 kr, skal godkendes af et enigt forretningsudvalg. Dermed sikre man at hvert udvalg har frie handle muligheder, men samtidig at alle udvalg hører i de største valg på kollegiet. Forretningsudvalget fungerer samtidig som en paraply over udvalgene, så formændene kan holde hinanden til ilden og hjælpe hinanden. Det er forretningsudvalgets opgave at inviterer til beboermøde i samarbejde med beboerrådet og forretningsudvalget det er inviterer til hjælperfest/middage/aktiviteter.

Kasserens opgave på kollegiet er at have adgang til alle kollegiets konti. I de enkelte udvalg har formænd eller næstformændene denne adgang men det er kasserens opgave af have det overordnede overblik. Kasseren er tilmed en del af kollegiets bestyrelse som bl.a. også tæller formanden for beboerrådet.

Revisoren administrer udlejning/lån af fælleshus. Derfor vil revisoren var ham du møder når du skal aflevere lejekontrakten og når han dagen efter skal tjekke oprydningen i fælleshuset.

Bestyrelsen for Nobel Kollegiet er det højeste organ på kollegiet og det er her spørgsmål om administration styres. Kollegiets bestyrelse består af 5 medlemmer herunder to valgt af Aalborg byråd, to beboerrepræsentanter (altid beboerrådsformand og kasserer) og en valgt af Aalborgs uddannelses institutioner.

Medlemmerne af forretningsudvalget er:

  • Emil Sebastian Fløe Madsen, Beboerrådsformand + Medlem af bestyrelsen
  • Christian Bernth, Kasserer + Medlem af bestyrelsen
  • Mai Bech-Hansen, Festudvalgsformand
  • Jacob Beckermann, IT-udvalgsformand
  • Christoffer Christiansen, Revisor