Nyheder

Cykler / Bikes

Oprettet d. 11-05-2014 16:13:29 af Henrik Juul Pedersen

(English below)

I forbindelse med håndværkerdagen er der blevet sat sedler på alle cykler på kollegiets område og i skurene. Dette er gjort fordi at vi har problemer med gamle cykler, der ikke bliver brugt, bare står og fylder i vores cykelskue eller efterladt rundt omkring. I slut juni vil beboerrådet fjerne alle cykler, hvor sedlen ikke er fjernet på, og sætte dem i kælderen under fælleshuset. Der er derfor ikke tale om at cykler bliver smidt ud - dog vil vi om et årstid formentlig gentage processen og cykler der i mellem tiden ikke er fjernet fra kælderen vil derefter bliver smidt ud. De efterladt cykler (fra tidligere oprydning) som på nuværende tidspunkt står i kælderen, vil blive smidt ud i slut juni.

Spørgsmål kan rettet til beboerrådet og her facebook.

Gælder kun på Nobel Kollegiet
 
English

There has been added labels to all bikes around the area of Nobel Kollegiet and in the bike sheds. This is done because we have problems with old bikes that are not being used which result in used bikes filling our bike sheds or just left around the area. In the end of June, the residents' council remove all bikes from which the label hasn't been removed. All these bikes will be placed in in the basement of the common house. No bikes will be thrown out - however in about an year we will repeat the process and all bikes which haven't been from the basement area will then be thrown out. The bikes (from previous cleanup) which currently stands in the basement of the common house will be thrown out in the end of June.

Questions may be addressed to the residents' council or here at facebook.

Applies only to the Nobel Kollegiet