Nyheder

Cykler / Bikes

Oprettet d. 11-05-2014 16:13:29 af Henrik Juul Pedersen

(English below)

I forbindelse med håndværkerdagen er der blevet sat sedler på alle cykler på kollegiets område og i skurene. Dette er gjort fordi at vi har problemer med gamle cykler, der ikke bliver brugt, bare står og fylder i vores cykelskue eller efterladt rundt omkring. I slut juni vil beboerrådet fjerne alle cykler, hvor sedlen ikke er fjernet på, og sætte dem i kælderen under fælleshuset. Der er derfor ikke tale om at cykler bliver smidt ud - dog vil vi om et årstid formentlig gentage processen og cykler der i mellem tiden ikke er fjernet fra kælderen vil derefter bliver smidt ud. De efterladt cykler (fra tidligere oprydning) som på nuværende tidspunkt står i kælderen, vil blive smidt ud i slut juni.

Spørgsmål kan rettet til beboerrådet og her facebook.

Gælder kun på Nobel Kollegiet
 
English

There has been added labels to all bikes around the area of Nobel Kollegiet and in the bike sheds. This is done because we have problems with old bikes that are not being used which result in used bikes filling our bike sheds or just left around the area. In the end of June, the residents' council remove all bikes from which the label hasn't been removed. All these bikes will be placed in in the basement of the common house. No bikes will be thrown out - however in about an year we will repeat the process and all bikes which haven't been from the basement area will then be thrown out. The bikes (from previous cleanup) which currently stands in the basement of the common house will be thrown out in the end of June.

Questions may be addressed to the residents' council or here at facebook.

Applies only to the Nobel Kollegiet

Velkommen til Myrdal Kollegiet

Oprettet d. 03-10-2011 15:26:24 af Heine Pedersen
Nobel Kollegiet vil gerne byde vores nye naboer velkommen til Myrdalstræde. Til trods for byggerodet, så håber vi alle falder godt til på kollegiet. Da vi kommer til at have meget med hinanden at gøre, vil vi gerne opfordre alle beboere på kollegierne til at deltage i de forskellige arrangementer der holdes. Derudover har vi et ønske om et tæt samarbejde på kryds og tværs mellem alle udvalg på begge kollegier.

Som det er nu, så er Myrdal Kollegiet koblet på Nobel Kollegiets netværk. Når I kobler jeres computer til stikket i væggen, vil I blive kastet ind på denne side, før I kan få adgang til internettet. Der skal underskrives en kontrakt inden I kan få adgang. Hvis der er problemer med at få adgang, så kontakt Nobel Kollegiets IT-udvalg, som kan findes her.

 

Nu er sommeren så småt over os (YAY) med godt vejr og afslapning

Oprettet d. 30-08-2011 20:10:56 af Heine Pedersen

Vi vil gerne rette en opfordring til alle i sommerferie perioden om at holde lidt øje med deres naboer og kollegiet som helhed. Der kommer unægtelig til at være nogle der er bortrejst i sommerferien og derfor kunne det være dejligt at alle lige holder øje med der ikke sker indbrud i perioden. I den forbindelse vil vi også gerne at alle er ekstra gode til at sikre fælleshuset er låst af når den ikke bruges. Dette gælder at begge havedøre og at døren ved Jens’s kontor er låste, hvis ikke der er nogle i fælleshuset. Det kommer selvfølgelig an på hvor længe man lige er væk fra fælleshuset men så vidt muligt skal der være lukket så der ikke sker indbrud. Vi vil gerne lige kort huske på tilmeldingsfristen for vinduespudsning d. 13/7 – information og tilmelding skulle gerne være aflevering i jeres postkasser eller henvendelse til Anette 11D6 eller Lars 17C5. 


Tillykke til alle nyuddannede og til dem der bare har bestået deres eksamener.
Ha en god sommerferie!

Mvh Beboerrådet, Festudvalget & IT-udvalget

Mangler du din cykel?

Oprettet d. 09-10-2010 16:51:47 af Henrik Juul Pedersen

Cykler der ikke har fået fjernet mærkning er blevet flyttet i kælderen under fælleshuset.

Beboerrådet har smidt ting fra kælderne og andre steder ud. Om et halvt år vil der blive smidt ting ud, denne gang bliver det alt der står forkert, eller uden navn på.

Vi har desværre ikke plads til at opbevare ting for folk der ikke bor her længere.

Indkaldelse til beboermøde

Oprettet d. 13-09-2010 20:21:44 af Heine Pedersen
Forretningsudvalget vil gerne indkalde til et beboermøde den 13. oktober 2010 kl. 19.00 i vores fælleshus. Som sædvanligt vil der komme informationer fra kollegiets forskellige udvalg og generelle informationer/ændringer om kollegiet. Vi anbefaler at hver beboer på kollegiet deltager i dette møde. Festudvalget vil give øl/vand til de deltagende beboere. Vi ses til et godt møde :-)