Kollegiets Regler

Vis hensyn -Regler

Vi opfordrer til den personlige kontakt og at I løser eventuelle uoverensstemmelser fredeligt og som voksne mennesker. Skulle der dog blive brug for det, skal klager indleveres til beboerrådet.

Vedtægter

Beboerrepræsentations vedtægter kan hentes her.

Information